Մենք աջակցում ենք երեխաներին ՝ բացահայտելու իրենց ողջ ներուժը:

Ծրագրեր

01.

— We Find & Fund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

02.

— We Build Networks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

03.

— We Strengthen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

01.

— ՈՒՆԵՄ ԴԻԱԲԵՏ` ՉՈՒՆԵՄ ԽՆԴԻՐ

«Ունեմ դիաբետ` չունեմ խնդիր» ծրագիրը իրականացվում է 2018թ.-ի ապրիլից, արդյունքում ունենք.

  • բոլոր մարզերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշխատող վերապատրաստված 926 բուժքույր,
  • բոլոր մարզերում, բացի Շիրակից և Երևանից, վերապատրաստված 9 բժիշկ,
  • բոլոր մարզերում շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների ծնողների 11 գործող աջակցման, փոխօգնության խմբեր:

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության քաղաքացիական հասարակության «Կամուրջ» ծրագրի շրջանակներում՝ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի գործընկերությամբ:

02.

— ԷՆԴՈԿՐԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակում օգնել «Մուրացան» հհ հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված երեխաներին, տրամադրել աճի հորմոն դեղորայք և վճարել նրանց անրհաժեշտ լաբորատոր հետազոտությունները:

03.

— ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Տարվա ընթացքում կան միջոցառումներ (Ամանորի միջոցառում, Երեխաների պաշպանության օրվան նվիրված միջոցառում, Ամառային ճամբար, Շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում, Հոգեբանական աջակցության ծրագիր, Դիաբետի դպրոց), որ արդեն կրում են ամենամյա բնույթ և ունեն հստակ առաքելություն՝ օգնել «Մուրացան» հհ հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին իրենց զգալ հասարակության լիարժեք անդամ, ապրել առանց բարդույթների, կարողանալ հիվանդությունը վերածել ապրելակերպի և վերահսկել այն, բարձրացնել հասարակության իրազեկվածության մակարդակը:

04.

— ԱԿՆՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական կազմակերպության հետ ունենք շարունակական ծրագիր «Մուրացան» հհ հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին, ովքեր ունեն տեսողական խնդիրներ, տրամադրել անվճար բուժօգնություն, ակնոց:

05.

— ՀԱՏՈՒԿ ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

06.

— ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԻՏԱՄԻՆ) ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

07.

— ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՆԵՐԱՐԿԻՉՆԵՐԻ, ԳՐԻՉ-ՆԵՐԱՐԿԻՉԻ ԱՍԵՂՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

08.

— ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ

09.

— ԳԼՅՈՒԿՈՄԵՏՐԻ ԹԵՍՏ-ԵՐԻԶՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

«Երազ»  բարեգործական հիմնադրամը  ստեղծման առաջին իսկ օրվանից իրականացնում է  «շաքարային դիաբետ  ունեցող երեխաներին թեստ-երիզների տրամադրում» ծրագիրը: Հիմնադրամի նախաձեռնությամբ  2012թ.-ին  ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը ստեղծեց աշխատանքային խումբ՝  Հայաստանում շաքարային  դիաբետով հիվանդ  երեխաներին բժշկական օգնություն և սպասարկման բարելավման ծրագիր ստեղծելու նպատակով:

09.07.2014թ.-ի ն Հայաստանի Առողջապահության նախարարի 1628-Ա որոշմամբ հաստատվեց շաքարային դ իաբետով հիվանդ երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման բարելավման ծրագիրը և 2015-2020թթ.-ի գործողություն ների ժամանակացույցը, համաձայն որի ՀՀ շաքարային դիաբետ ունեցող բոլոր երեխաները ստանում են որակյալ ինսուլին, ինսուլինային անալոգներ, գլյուկոմետրի մեկական տուփ թեստ-երիզ: «Երազ»  ԲՀ-ը տրամադրում է անհրաժեշտ քանակությամբ թեսթ-երիզներ շաքարային դիաբետ ունեցող այն երեխաներին ովքեր.

• մինչև 5 տարեկան են
• «Փարոս» համակարգի շահառու են
• սահամանամերձ բնակավայրի բնակիչ են
• միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ են
• ընտանիքում ունեն մեկից ավելի դիաբետիկ երեխա
• գաղթել են Սիրիայից,
տրամադրում է բավարար քանակությամբ թեստ-երիզներ՝ տնային պայմաններում հիվանդությունը վերահսկելու համար:

10.

— ԳԼՅՈՒԿՈՄԵՏՐԻ (ՇԱՔԱՐԱՉԱՓԻՉՆԵՐԻ) ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

«Երազ» բարեգործական հիմնադրամը ստեղծման առաջին իսկ օրվանից իրականացնում է «Հայաստանի շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին գլյուկոմետրերի տրամադրում» ծրագիրը: Հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված շաքարային դիաբետ ունեցող բոլոր երեխաները անվճար ստանում են գլյուկոմետր (շաքարաչափիչ), ինչի օգնությամբ կարողանում են վերահսկել հիվանդությունը տնային պայմաններում և խուսափել հետագա բարդություններից:

Ծրագրեր

01.

— We Find & Fund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

02.

— We Build Networks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

03.

— We Strengthen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

01.

— ՈՒՆԵՄ ԴԻԱԲԵՏ` ՉՈՒՆԵՄ ԽՆԴԻՐ

«Ունեմ դիաբետ` չունեմ խնդիր» ծրագիրը իրականացվում է 2018թ.-ի ապրիլից, արդյունքում ունենք.

  • բոլոր մարզերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշխատող վերապատրաստված 926 բուժքույր,
  • բոլոր մարզերում, բացի Շիրակից և Երևանից, վերապատրաստված 9 բժիշկ,
  • բոլոր մարզերում շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների ծնողների 11 գործող աջակցման, փոխօգնության խմբեր:

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության քաղաքացիական հասարակության «Կամուրջ» ծրագրի շրջանակներում՝ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի գործընկերությամբ:

02.

— ԷՆԴՈԿՐԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակում օգնել «Մուրացան» հհ հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված երեխաներին, տրամադրել աճի հորմոն դեղորայք և վճարել նրանց անրհաժեշտ լաբորատոր հետազոտությունները:

03.

— ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Տարվա ընթացքում կան միջոցառումներ (Ամանորի միջոցառում, Երեխաների պաշպանության օրվան նվիրված միջոցառում, Ամառային ճամբար, Շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում, Հոգեբանական աջակցության ծրագիր, Դիաբետի դպրոց), որ արդեն կրում են ամենամյա բնույթ և ունեն հստակ առաքելություն՝ օգնել «Մուրացան» հհ հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին իրենց զգալ հասարակության լիարժեք անդամ, ապրել առանց բարդույթների, կարողանալ հիվանդությունը վերածել ապրելակերպի և վերահսկել այն, բարձրացնել հասարակության իրազեկվածության մակարդակը:

04.

— ԱԿՆՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական կազմակերպության հետ ունենք շարունակական ծրագիր «Մուրացան» հհ հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերում գրանցված շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին, ովքեր ունեն տեսողական խնդիրներ, տրամադրել անվճար բուժօգնություն, ակնոց:

05.

— ՀԱՏՈՒԿ ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

06.

— ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ (ՎԻՏԱՄԻՆ) ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

07.

— ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՆԵՐԱՐԿԻՉՆԵՐԻ, ԳՐԻՉ-ՆԵՐԱՐԿԻՉԻ ԱՍԵՂՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

08.

— ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ

09.

— ԳԼՅՈՒԿՈՄԵՏՐԻ ԹԵՍՏ-ԵՐԻԶՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

«Երազ»  բարեգործական  հիմնադրամը   ստեղծման առաջին իսկ օրվանից իրականացնում է «շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին թեստ-երիզների տրամադրում» ծրագիրը: Հիմնադրամի  նախաձեռնությամբ  2012թ.-ին ՀՀ  Առողջապահության նախարարությունը ստեղծեց աշխատանքային խումբ՝   Հայաստանում շաքարային  դիաբետով հիվանդ երեխաներին բժշկական օգնություն և սպասարկման բարելավման ծրագիր ստեղծելու նպատակով:

09.07.2014թ.-ին  Հայաստանի  Առողջապահության  նախարարի 1628-Ա որոշմամբ հաստատվեց շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման բարելավման ծրագիրը և 2015-2020թթ.-ի գործողությունների ժամանակացույցը, համաձայն որի ՀՀ շաքարային դիաբետ ունեցող բոլոր երեխաները ստանում են որակյալ ինսուլին, ինսուլինային անալոգներ, գլյուկոմետրի մեկական տուփ թեստ-երիզ: «Երազ» ԲՀ-ը տրամադրում  է անհրաժեշտ քանակությամբ թեսթ-երիզներ շաքարային դիաբետ ունեցող այն երեխաներին ովքեր.
 
մինչև 5 տարեկան են •«Փարոս» համակարգի շահառու են• սահամանամերձ բնակավայրի բնակիչ են •միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ են •ընտանիքում ունեն մեկից ավելի դիաբետիկ երեխա,
գաղթել են Սիրիայից, տրամադրում է բավարար քանակությամբ թեստ-երիզներ՝ տնային պայմաններում հիվանդությունը վերահսկելու համար:

Գործունեություն

12 Հուլիս 2018
Ամառային Ճամբար 2018

Մեկնարկել է Արզնիի ամենամյա ամառային ճամբարը շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների համար. Նորից՝ հրաշք բալիկներ, ուրախ, հագեցած ու օգտակար առօրյա:

27 Դեկտեմբեր 2017
Ամանոր

Ահա և եկավ ամենախորհրդավոր և հրաշքներով լի տոնը։ Ամանորը հրաշալի տոն է: Տոն, որ իր հետ բերում է հեքիաթային զգացողություններ, մոռացնել է տալիս ամեն տհաճ հիշողություն և թույլ է տալիս կրկին երազել ու սիրել կյանքը։

10 Նոյեմբեր 2017
Համերգ` նվիրված Շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան

«Երազ» բարգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը իր համերգներից մեկը նվիրեց Շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան:

05 Հունիս 2017
Հեքիաթի օր

Սահմանադրության օրը նշեցինք յուրովի՝ հեքիաթային: Հյուր եղանք «Երեք խոզուկներին», «Կարմիր գլխարկին», «Գտնված երազին» և Ալիսայի հետ գնացինք հրաշքների աշխարհ: